www.bradager.net

Hovedsiden :: All verdens mat :: Akerselva :: Grünerløkka :: Hellas :: Korfu :: Rutetider :: :: Gjesteboka mi

Akerselva - fra Sannerbrua til Grünerbrua

en reise forbi Grünerløkka

Antatt tid 20 - 25 minutter fra Sannerbrua til Grünerbrua uten avstikkere
Slik kommer du til startpunktet:
Ta trikk 11, 12, 13 eller busslinje 30 til Birkelunden.

Gå tilbake til Thorvald Meyers gate og opp denne til Sannergata. Her tar du vestover til du kommer til Sannerbrua.

Sannerbrua

Vi passerer under Sannerbrua og er så på Grünerløkka - copyright www.bradager.net Når en kommer nordfra langs gangveien er broåpningen under Sannerbrua veien til Grüners løkke eller Grünerløkka som er navnet på dette området i dag. Grünerløkka ligger i bydelen som bærer dens navn.

Sannerbrua er en av de penere bruene langs Akerselva. Bruspennet og sitteplassene oppe på brua i granitt gir brua et solid inntrykk. Ved innvielsen av brua sa redaktør Jeppesen som var byens ordfører følgende om Akerselva: "Akerselven burde være et smil på byens skjønne ansikt, men er en rynke."

   

Åmodt bru

Aamodt bru - copyright www.bradager.net Akerselva flyter nå stille nedover etter de rystende opplevelser den hadde etter den passerte Beierbrua.

Tro ikke dette skal vare lenge. Vi runder en sving og ser litt framfor oss en hvit staselig bru. Det er Åmot bru sin ligger like ovenfor Øvre Foss ved Seilduksdammen. Brua ble flyttet hit i 1958 fra Åmot. Den ble bygd i 1852 og var Norges første smidde kjedebru. Brua har en inskripsjon på den høyre brupilaren hvor det står: "Hundre mand kan jeg bære, men svigter under taktfast marsj."

   

Øvre foss

Stille elv ved Seilduksdammen før den fosser utenfor stupet - copyright www.bradager.net

Her lå Øvre Foss Brug på østre side av elva. Opprinnelig var det 3 fall i hvert sitt løp gjennom eiendommen. Disse betjente tre forskjellige virksomheter. Et av dem gikk til "Monsa", en til teglverket og en til sagene rett ovenfor Schultzehaugen.

Det ene løpet betjente opprinnelig Monsesagen som ble nedlagt i 1836. Denne ble i 1846 kjøpt av Staten til klesstampe for Tukthusets tøyfabrikasjon. Etter dette kjøpet anla eieren av Øvre Foss en ny sag nedenfor klesstampen som sysselsatte fire mann. Han kalte denne for "Monsa" men den fikk en kort levetid. I 1856 ble Foss Spinderi anlagt på stedet. Dette bomullspinneriet hadde 5 000 spinnler og ga arbeid til 150 mann.

Det andre løpet betjente teglverket med vann. Teglverket hadde kun en ovn i 1834, men på eiendommen lå også to sager som ble kalt for Nyfos. Disse ble revet i 1844 og Foss teglverk utvidet da virksomheten til fem ovner og det arbeidet rundt 60 mann der. Bruket kunne samtidig motta 250 000 murstein og 15 000 takstein til brenning. Teglverket var et av de mest betydligste i landet. Årlig kunne det brennes 1 750 000 murstein.

Christiania Seildugsfabrikk

Akerselva fosser utenfor stupet og treffer bakken lenger ned ved Seilduken - copyright www.bradager.net På Østsiden av Seilduksfossen ligger de gamle bygningene til Christiania Seildugsfabrikk. Fabrikken ble etablert i 1856 av grosserer O. M. Hauge, rittmester Thorvald Meyer, kaptein Heyerdahl og verftseier Christian Brinch. Kaptein Heyerdahl var driftsbestyrer fra starten til han trakk seg i 1889. Han ble etterfulgt av direktør M. R. Wetergreen. Fabrikken laget seilduk, som navnet henspeiler på. Ellers be det produsert strylerret, fiskegarnstråd og lingarn. Ettersom seilskutenes storhetstid tok slutt måtte fabrikken omstille produksjonen og det ble blant annet laget produkter av hamp, lin og jute fram til nedleggelsen av fabrikken i 1960.

I hovedbygningen lå veveriet i første etasje og spinneriet i annen. Disse sysselsatte 300 arbeidere i 1880 - 90-årene for det meste kvinner i alderen fra 15 til nærmere 60. Det var akkordarbeid og lønnen for utlærte kvinner fra 4-6 skilling opp til 12-13 i forhold til kvalifikasjoner. På det meste rundt 1911/1912 var det over 1000 arbeidere. Fabrikklokalene var opplyst med gass og faren for brann var stor på grunn av de brannfarlige varene som ble produsert. Eierne var derfor svært interessert i å ta i bruk elektrisk lys, så et av de første stedene i byen en kunne se en elektrisk pære var i skorsteinen til 'seilduken'.

Det tredje løpet gikk til Øvre Foss sager. Disse lå i nærheten av Akers mekaniske verksted og fikk omtrent halvparten av vannføringen. Akers mekaniske verksted, anlagt i 1842, lå på østsiden av elva og leiet en del av denne vannkraften. Verkstedet ble drevet av en turbin og en dampmaskin ble brukt når det var lite vannføring.

Litt nedenfor ligger en gammel bygning som tilhørte Akers mekaniske verksted som ble grunnlagt i 1848 av kaptein Steenstrup. Bedriften yte hjelp til kornmøller, sagmøller og andre møller og fabrikker til daglig drift og leverte nybygg og utbedringer til disse. Aker mekaniske verksted flyttet etter få år ned til fjorden og ble et av de ledende skipsverftene i Norge. I dag er de noen av de gamle fabrikkbygningene ved fjorden bygd om til et moderene kjøpesenter og området er bygd ut med boliger, forretninger og serveringssteder.

Kuba

Trebua på Cuba - copyright www.bradager.net Kuba ligger i friområdet mellom Øvre og Nedre Foss. På Kuba lå det tidliger en gassklokke som tilhørte Oslo Gassverk. I dag er den sirkelrunde plassen asfaltert og det brukes blant annet hver 17. mai til et arrangement mot rasisme. Hellingen på østsiden av Kuba-brua er et yndet rekrasjonsområdet. På fine sommerdager er det fullt av store og små som ligger og soler seg eller sitter i grupper og prater og griller.

Etter sletta på Kuba går gangveien videre opp en bratt tretrapp. (Det er og mulig å følge gangstien rett fra brua og ta til høyre på toppen av denne). Rett fram for oss ligger nå den tidligere kornsiloen som nå er gjort om til studenthybler av SIO. Til venstre for denne finner vi ballplassen ved Fossveien og gressbakken ned mot Nedre Foss var helt fram til begynnelsen av 1900-tallet en av de mest forfullendte hageanlegget i Christiania. Grünerhagen ble anlagt på 16-1700-tallet og var berømt langt utover løkka.

Turveien videre går nå til venstre for siloen, men det går en trapp ned på høyre side av den langs nedre Foss. Ved enden av trappen ligger det en plass som i dag hovedsaklig benyttes som parkeringsplass.

Nedre Foss

Nedre Foss - copyright www.bradager.net Ved dette nederste fallet i Akerselven lå Akergården Nedre Foss. Allerede før år 1 200 lå det en bru her. Dette var eneste kjørbare forbindelse over Akerselva mellom østre og vestre Aker i over 400 år.I 1222 tilhørte Nedre Foss Cisterciensermunkene ved Hovedøens Kloster. Munkene drev kornmølle ved Nedre Foss. Kongen overtok eiendomen etter reformasjonen og deretter ble den kalt "Kongens Mølle".

På vestbredden av nedre foss lå Bagaas Brug som drev sag, høvleri, stolfabrikk, sementmølle og teglverk. Her ble det første offentlige badehus med styrtebad anlagt i 1844 tvers over Nedre Foss Mølle. Det hadde seks kummer noe som senere ble utøket til tolv. Anlegget skal ha vært i bruk til rundt 1880, men på den tiden var det vel mest på søndager vannet var av slik kvalitet at det kunne nyttes.

Neste del av vandringen langs Akerselva finner du her.


Opprettet 3. august klokken 07:05 og sist oppdatert 21. november 2004 klokken 17:05
Copyright 1999 - 2004 © www.bradager.netHer er det plass for sponsorer. Ta kontakt! Bruk e-post i menyen over.

Hovedsiden
Hellas
Korfu
All verdens mat
Akerselva
    Treschow bru til
    Vøienbrua
    Vøienbrua til
    Sannerbrua
    Sannerbrua til
    Grünerbrua
- du er her
    Grünerbrua til havet
    Elvelangs i fakkellys
Grünerløkka
    Historien
    Utelivet
    Butikkene
    Hva skjer på løkka
    Korsgata borettslag
    Grendehuset
Mytologi
Rutetider verden rundt

 

Følg med på bradager.net. Her finner du mye om Hellas, Korfu, rutetider og de beste oppskrifterne på internet. Besøk bradager igjen og igjen!