www.bradager.net

Hovedsiden :: All verdens mat :: Akerselva :: Grünerløkka :: Hellas :: Korfu :: Rutetider :: :: Gjesteboka mi

Akerselva - fra Vøyen bru til Sannerbrua

Antatt tid 20 - 25 minutter fra Vøyenbrua til Sannerbrua uten avstikkere
Slik kommer du til startpunktet:
Ta trikk 11, 12, 13 til Biermannsgate

Fortsett oppover til neste lyskryss og gå vestover til du kommer til Vøyenbrua.

Vøyenbrua

Gangbrua i forgrunn foran Vøyenbrua - copyright www.bradager.net Vøyen ble allerde i sagatiden beskrevet som et natrurlig overgangssted. Navnet kommer av Vodin som betyr vadested ved gresslette eller engen. Fallene fra brua og nedover er langstrakte og de har mange navn. Noen av disse er Øvre og Nedre Vøyenfossen, Hjulafossen, Labakken og Våghalsen.

Vøyenbrua ble åpnet for trafikk i 1949/50. Det lå tidligere en liten gangbru over elva noen meter sør for dagens bru.

Her ved Vøyenbru lå byens første vanninntak allerede på 1600-tallet. Vannet ble ført i trerørsledninger fra elva og inn til byen. I 1860 ble vanninntaket erstattet av et nytt inntak ved Treschowdammen. Herfra ble vannet hentet i bare syv år før det ble flyttet til Oset i Maridalen. For å være sikker på at vannet ble levert hadde byen fortsatt et reserveinntak for vann i Akerselva helt fram til 1887.

Glads mølle

Glads mølle eller Glademølla - offisielt navn er Nedre papirmølle - copyright www.bradager.net eller Glademøllen som den også er kjent som lå rett nedenfor Vøienbrua ved Labekkfallene. Fortsatt ligger her den eldste industribygningen ved Akerselvas bredder. Denne bygningen er fra 1736. Huset har fått navn etter Fredrik Glad på Grefsen gård. Han eide mølla fra 1798.

Det offisielle navnet på mølla var Nedre papirmølle. I 1870-årene kjøpte Hjula veveri mølla sammen med rettighetene til Labakkfallene.

I 1958 flyttet Stenersens trykkeri inn i bygningen og i 1984 kjøpte de den av Oslo Kommune. I bygningen var det to turbiner i kjelleren som gjorde den selvforsynt med kraft helt fram til 1964. Trykkeriet holder fortsatt til i bygningen.

Hjula veveri

Hjula veveri sett fra østsiden av elva nedenfor Sagene bad - copyright www.bradager.net Nedenfor Glademøllen er det en bratt skråning ned til elvebredden. Her ovenfor elva ser vi over til de gamle bygningene til Hjula veveri. Hjula veveri sto ferdig i 1855 med 400 vevstoler. Ved starten var det rundt 400 arbeidere ved fabrikken.

I dette området var det i mange år mange små virksomheter. Fra 1845 var det tekstilindustrien som overtok i området. Det ble investert i større bedrifter.

Rett før vi kommer til neste bru ligger Sagene Folkebad på venstre hånd. Badet ble bygget i 1899 og er for tiden stengt.

Beierbrua

Statuen av fabrikkjentene på Beierbrua - copyright www.bradager.net eller fabrikkpikenes bru som Oskar Braaten kalte den er en av de eldre bruene over Akerselva. Den første brua som lå her er nevnt i forbidelse med en rettsak i 1671. Det var en gangbru som Anders Beyer anla. Anders Beyer var vever og bodde i nærheten. På vestsiden av brua lå to kjente fabrikker. Nord for brua lå Hjula og sør for brua Graahs spinneri.

Brua som ligger her i dag ble bygd om i 1837. Den ble offentlig bru i 1864. Brua var et viktig bindeledd mellom øst og vest fram til Vøienbrua ble åpnet i 1949/50. I 1976 brant brua men den ble restaurert tilbake til 1837 utseende i 1985. I dag er den en gangbru over Akerselva.

Oscar Braathen hentet mye av baggrunnsstoffet til sine fortellinger fra miljøet rundt tekstilindustrien i området. Rett nedenfor Beyerbrua på østsiden av elva ligger "Hønse-Lousas hus (Sandakerveien 2).

Graahs Spinneri og veveri

Fossen ved Graah - copyright www.bradager.net En annen av de store investorene i området var Knud Graah som var den første som startet tekstilindustri i området. Han startet et spinneri og veveri på nedsiden av Beyerbrua. Investeringene i fabrikkene gjorde han sammen med sin svoger. Bygningene de startet i brant ned på slutten av 1850-tallet og det ble reist nye bygninger i 1860. Det er disse bygningene som i dag ligger på oversiden av fossen.

   

   

På vei mot Sannerbrua

Gangveien nedenfor fossen ved Graah på veien til Sannerbrua - copyright www.bradager.net Nå forlater vi som tekstilarbeiderne det gamle miljøet rundt tekstilindustrien. Industrien ble nedlagt i løpet av 1950-tallet. Når bygningne var nye valfartet folk for å se disse staselige bygningene.

I vår tid har det og vært store folkevandringer hit til fossefallene ved Beyerbrua. For ikke mange år siden var det storflom i elva og fossen ved Graah sto stor og mektig om titusener beundret den fantastiske fossen. Hver høst på den nærmeste torsdagen til høstjevndøgn passerer det 20 000 - 30 000 mennesker på samme sted på en vandring elvelangs i fakkellys langs Akerselvas bredder fra Os til Os.

Snart kommer vi til den neste brua på vandringen langs Akerselva. Sannerbrua ble åpnet av daværende redaktør og byens ordfører Jeppesen. Han sa om Akerselva ved åpningen av Sannerbrua: "Akerselven burde være et smil på byens skjønne ansikt, men er en rynke." Det var dengang, men i dag er den en perle der den bukter seg gjennom byen.

Neste del av vandringen langs Akerselva finner du her.


Opprettet 17. august klokken 17:05 og sist oppdatert 22. november 2004 klokken 07:05
Copyright 1999 - 2004 © www.bradager.netHer er det plass for sponsorer. Ta kontakt! Bruk e-post i menyen over.

Hovedsiden
Hellas
Korfu
All verdens mat
Akerselva
    Treschow bru til
    Vøienbrua
    Vøyen bru til
    Sannerbrua
- du er her
    Sannerbrua til
    Grünerbrua
    Grünerbrua til havet
    Elvelangs i fakkellys
Grünerløkka
    Historien
    Utelivet
    Butikkene
    Hva skjer på løkka
    Korsgata borettslag
    Grendehuset
Mytologi
Rutetider verden rundt

 

Følg med på bradager.net. Her finner du mye om Hellas, Korfu, rutetider og de beste oppskrifterne på internet. Besøk bradager igjen og igjen!